Servis/prijava kvara

 
Ukoliko želite imati primjerak obrasca za prijavu kvara za potrebe Vaše arhive, možete ga preuzeti ovdje. Za prijavu kvara ili redovni servis viličara možete se prijaviti i putem on-line obrasca.