Čistači ulica

Program strojeva za čišćenje ulica je ogroman i obuhvaća kompletnu liniju od modela 100 (najmanja ulična čistilica koja se može certificirati) do modela 5000 EVOLUTION i 5000 VELOCE. Problemi okoliša, zagađivanje i komunalne usluge danas spadaju među najviše raspravljane probleme, ne samo kod gradskih vlasti, nago iznad svega i kod samih građana. Zbog toga se Dulevo opredijelila za posvećivanje sve veće energije i napora u dobivanju proizvoda koji jamči svakome od nas uslugu čišćenja i dezinfekcije kojoj nema ravne. Zbog toga je ove godine razvijen model 5000 ZERO EMISSIONS koji objedinjuje značajke kvalitete čišćenja svih Dulevo strojeva i tehnologiju prirodnog plina.

Prikazuje se jedan rezultat